بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

آشپزی

چهارشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۱۷ ب.ظ
ماهی میپزم و آواز میخونم... چقدر آشپزیو دوست دارم... به نظرم آشپزی صرفا برای سیرکردن شکم
نیست
کار لذت بخشیه نباید از سر اجبار و مثل یک قرار از پیش تعیین شده و سرساعت مشخصی آشپزی کرد
آشپزی یه کار دلیه... پر از احساسه... باید هروقت که دلت گفت آشپزی کنی مثل شنیدن موسیقی
موسیقیو نمیشه به زور شنید و لذت برد
تیکه های ماهیو توی ماهی تابه، با قاشق چوبی به رقص درمیارم باهاشون حرف میزنم و حسمو بهشون تزریق میکنم
توی شیشه به درخت سیب همسایه نگاه میکنم و خودمو توشیشه میبینم فکر میکنم چقدر ابروهام خوشگلن و دوسشون دارم
مامانم میاد و نگران میگه چرا بابات دیر کرد؟
شونه هامو بالا میندازم آی دونت نو... میرم کولرو بزنم امروز هوا گرم شده و بلاخره کولر از بیکاری دراومد

۹۴/۰۵/۲۸
مریم