بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

هَ و!

سه شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۳۷ ب.ظ

ینی مرده ی اون جذبه تم وقتی انگشت اشارتو بردی بالا و چشماتو از شدت عصبانیت بستی

داد میزنی: یک کلمه هم نشنوم!


۹۴/۰۵/۱۳
مریم