بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

خلی قلبی یقولی خلاص

سه شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۰۶ ب.ظ

ویاه رو گوش میدم فشارم میزنه بالا گُر میگیرم و میرم کولر رو روشن میکنم...

طبق معمول تنهام خونه و همه رفتن بیرون، سینا که کشمکش های عشقی داره این روزا

مامی و ددی هم تو خونه بند نمیشن هیچوقت

منم که از این تخت کنده نمیشم، گناه داره!

دارم سعی میکنم ویاه رو با لهجه مصری بخونم...راه نداره... سخته ق رو تلفظ نمیکنه:(


ویاه الحیاه حتحلی وانا معاه

هو ده الی انا بتماناه

 و العینی شایفه احساس

 انه احلی و اغلی الناس

خلی قلبی یقولی خلاص


پی نوشت: اوه مای گاد موفق شدم خلی البی اولی خلاص!


۹۴/۰۵/۱۳
مریم