بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

.

پنجشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۰۹ ب.ظ

سحر دوست چندین و چندسالم خونمونه

بذارید یه اعتراف بکنم من اگه یه آقای خوشتیپ و خوش هیکل ببینم پاهام سست میشه!

حالا اگه این آقای خوش هیکل دستاش مو داشته باشه خصوصا پشت دستش و رو انگشتاش

و آستینشو بالا داده باشه و ساعت هم بسته باشه دیگه دچار افت فشار میشم و نفسم به شماره میفته!

اینو به سحر میگم

رو کاناپه ایم سحر خوابیده و منم اونورش نشستم پاهاشو دراز کرده روپام خودش از من بدتره ها

با پاش میزنه تو بازوم میگه خاااااااااااااااک تو سر بی جنبت ما یه پسر همسایه داریم شیرین

میزنه بنگی و شیشه ای هم هست ولی دقیقا این خصوصیاتی که گفتیو داره میخوای

دستتونو بذارم تو دست هم؟

دستشو میگیرم از رو کاناپه پرتش میکنم پایین میگم خفه شو

بی تربیته فوش میده و فرار میکنه تو اتاق

میدونم تا چنددقیقه دیگه با پرچم سفید از تو اتاق میاد بیرون میگه غلط کردم و اجازه میگیره

گوشیشو برداره۹۴/۰۵/۰۸
مریم