بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

شب. جشن

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۲۱ ب.ظ
مونا را شوهر دادیم رفت:)
شب عقد با نوید کلی برایش رقصیدیم
چون محرم و نامحرمی حالیشان نبود نوید میگفت اینها چقدر بی ناموسن!
پیش هم نشسته بودیم هنوز 5 دقیقه از حرفش نگذشته بود یک پسره که موهای  فرفری اش رو
با کش از پشت بسته بود آمد جلوی نوید باهام دست داد
خب من هم دست دادم و تقبل اللهی گفتم
نوید زورش گرفته بود اما میخندید شاید هم میخندید اما زورش گرفته بود!
بعد هم چراغ ها خاموش شدو دیسکویی راه انداختیم برای خودمان
من فقط با نوید و مونا و پویا و زهره رقصیدم
نوید میخندید و توی گوشم میگفت بابارو نگاه اون بالا نشسته چه دیدی میزنه
میگفت هیز ملایمی ست پدرمان!

۹۴/۰۴/۲۹
مریم