بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

فقط چندساعتی مانده تا رفتنت

دوشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۴۷ ب.ظ
عجب اشتباهی کردم سالها پیش که احساس کردم بزرگ شدم و تخت دو نفره انتخاب کردم!
دیگر وقتی آمدی پیش من نخواب بغلم نکن
لعنتی می داند لمسی هستم بیشتر شورش را در می آورد
با انگشتانم بازی میکند تا خوابم ببرد
انقدر به من توجه نکن انقدر هوایم را نداشته باش
لعنتی انقدر دوستم نداشته باش...
حالا که فقط چندساعتی تا رفتنت مانده آن تلفن کوفتی را قطع کن بیا بگو چه کنم با نبودنت؟

۹۴/۰۴/۲۲
مریم