بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

وقت وداع یاران!

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱ ب.ظ

دیشب یاسی رفت شاید دیگه هیچوقت نبینمش

دلم گرفت

با آتی رفتیم پارک سر خیابون قدم بزنیم... هله هوله خریدیمو نیمکتی انتخاب کردیم که... این آقای صاحب مغازه که ازش هله هوله خریدیم خیلی دوست داشتنیه بهم میگه بابا به همه.. سلام میکنی میگه سلام باباجون... کلا بابا تیکه کلامشه

تیکه کلامی که بهم حس امنیت میده

اومدیمو نیمکتی انتخاب کردیم که پشتش یه درخت کاج بود تاریک بودو دنج

بسته پاپکرنو که باز کردم یه گربه اومد روبروم و ملتمسانه و شایدم چاپلوسانه میو میو کرد

بهش پاپکرن دادم و دوست داشت! از پفک و چیپس خوشش نیومد

اما چی پلتو تا حدی دوست داشت

کم کم زیاد شدن  آتی خوشش نمیومد میگفت بهشون هیچی نده تا برن

اما خب نمیشد وقتی میومد سمتمو چشماشو ریز میکرد دوسش داشتم

همین که خوراکیامون تموم شد رفت

رفته بود پیش چندتا دختر که داشتن بهش هله هوله میدادن

پاشدیم که برگردیم خونه

دیگه سمتمون نیومد هرچی هم صداش کردم جواب نداد 


۹۵/۰۳/۰۴
مریم