بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

خاکستری شبیه سیاه

جمعه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴ ق.ظ

زندگی همینه

شاید دیر فهمیدم

زندگی همینه که به یه نفر محبت کنی و براش دلسوز باشی وقتی هیچ کس کنارش نیست کنارش باشی

آخرشم با دستای جزامیش بخوابونه تو گوشت و تو بهت زده بمونیو مرور کنی که چی شد؟؟!

 دست بکشی رو صورتت جایی که کشیده رو زده و همه وجودت بشه نفرت

حس کنی نصف صورتت مث دستاش جزامی شده و تا صبح بگی این حقم نبود این درشان والای من نبودو این چرندیات...

تف باید کرد به همه ی این زندگی و روزای دردآورش به دنیایی که هیچوقت حقتو نمیده


۹۵/۰۲/۲۴
مریم