بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

نمون

يكشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۱۱ ق.ظ

دیگه کم کم دارم به جایی میرسم که موقع خواب همین یکی دوتا تیکه لباسم نمیتونمتحمل کنم

لباس پوشیدن سخته برام نمیدونم چرا و اینکه دلیلش چی میتونه باشه مامانم میگه بچه

هم که بودم با لباس پوشیدن من مشکل داشته همیشه

میگه همش میپرسیدی چرا باید لباس بپوشیم؟!

پنجره بازه و دلم میخواد این نسیم خنک و ملایم به تنم بخوره نه به لباسم حتی همین

لباس خواب نصفه نیمه و توری

دلم از زندگی گرفته باید سفر کرد باید حذر کرد... باید رفت... رفت و دور شد

دلم دوری میخواد فاصله گاهی خیلی خوبه...

چقدر خوبه که این دنیا انقدر بزرگ هست که بشه بری یه گوشه اش زندگی کنی که برای

برگشتن به محل زندگی قبلیت مجبور بشی چندروز تو راه باشی

دلم میخواد آدمای زندگیم منو فراموش کنن واقعا اینو از ته دلم میخوام

میخوام که یه روزی یادشون بیفته ع! یه روزی یه کسی به اسم مریمم بود و اون وقت دیگه

بهم دسترسی نداشته باشن نمیدونم چرا این حس اومده سراغم...

دلم تنهایی میخواد و سکوت اینی که میگن مردا گاهی به غار تنهایی نیاز دارن یا همچین

چیزی، به نظرم مختص اونا نیست همه به این احتیاج دارن زن و مرد نداره و من الان غار

تنهایی میخوام غاری که خودم انتخابش کنم



۹۴/۰۵/۲۵
مریم