بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

دلم نوشت

پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۳۸ ق.ظ
نمیتونم وقتی نفرت تو دلمه خوب باشم خوشحال باشم...
نمیخوام این نفرتو ولی میاد... وقتی از اون عوضی اسم میاره نفرته هم دنبالش میاد
واقعا از من برات مهم تره؟ چرا دلمو میشکنی بخاطرش
بهش میگم میدونی خیلی دلمو شکستی؟
قبل از اینکه حرف بزنه گریه م میگیره میگم نمیخوام هیچی بگی
هیچ جوابی ازت نمیخوام فقط انو بدون داری له و لوردم میکنی اونم بخاطر کی!
متأسفانه تو تنها کسی هستی تو این دنیا که باید دوسش داشته باشم نداشته باشم میمیرم نفسم بند میاد اما وقتی همچین چیزیمیگی نمیتونم دوست داشته باشم و این عذابم میده
چرا کاری میکنی که مجبور شم دوست نداشته باشم علیرغم میلم؟
تو رو دوست نداشتن خلاف طبیعت منه داغونم میکنه به همم میریزه اشکمو بارها و بارها در میاره من از این زرا زیاد زدم که اگه بخوام میتونم دوست نداشته باشم ولی همش زر مفته نمیتونم...
نمیتونم تو دلم حس خوبی به تو نداشته باشم و اشک نریزم و مث آدم زندگی کنم
دوست داشتن تو بخشی از وجود منه متأسفانه
وقتی همچین حرفی میزنی چجوری دیگه دوست داشته باشم؟ چجوری نفرتو به قلبم راه ندم
نمیدونی با من چیکار میکنی با این حرفت نمیدونی باعث میشی یه زلزله ی8ریشتری تو قلبم بیاد
دیگه نمیتونم فکر کنم خوبی وقتی همچین چیزی میگی
جلوت داد و بییداد میکنم اما وقتی تنهام... مث الان فقط گریه میکنم
داری زجرم میدی...
ای کاش بهم میگفتی ازم متنفری اما جلوی روم به مونا نمیگفتی بردار زنگ بزن به اون مرتیکه ی حیوون
توروخدا مجبورم نکن ازت متنفر باشم... بخاطر خودت نمیگم اینو تو مهم نیستی بخاطر خودم میگم خودم که به دوست داشتن تو محتاجم برای زندگی کردن...
خودم که دوست داشتن تو برام مثل اکسیژن واجبه و تو هیچوقت نفهمیدی و نمیفهمی...
حوصله دوعوا و گلایه ندارم... خسته تر از این حرفام همه توانمو میگیری با این حرفت...
حوصله تشریح قلبمو احساسمو کار اشتباه تو که چجور نابودش میکنه رو برات ندارم
فقط ازت غمگینم و کاری جز گریه و حسرت ازم بر نمیاد...

۹۴/۰۵/۲۲
مریم