بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

واکنش

يكشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۰۹ ب.ظ

دارم اتاقمو مرتب میکنم و باید برم حموم بعدش موها و ابروهامو رنگ کنم

یادم به موهام نبود فکر کردم فقط ابروهامه...

راستی یه چیزی هیچوقت توی مدت پریود موهاتونو رنگ نکنید مشکل شرعی نداره اما تِم 

قرمز رنگ به موهاتون میده!

بی حوصلم مامان حموم بود بابا اومد تو اتاق باهام حرف بزنه میدونستم چی میخواد بگه 

این خیلی بده که اکثر مواقع دقیقا میدونم مامان بابام چی میخوان بگن

درست و حسابی گوش نمیدادم به حرفاش سرم به کار خودم بود و بابام حرف میزد

هیچی جواب نمیدادم هیچ واکنشی نشون نمیدادم انگار که چیزی نمیشنوم

گفت که باعث افتخارشم و دعام کرد خوشحال شدم اما هیچ واکنشی نشون ندادم خستم 

از دیشب که دعوا کردم باهاشون خستم...

مونا اول صبح اومد بالای سرم بغلم کرد و با صدای بچگونه خواهش میکرد بیدار شم

محکم بغلش کرده بودم و دلم نمیخواست چشامو وا کنمو بیدار شم آروم آروم میزد رو کمرم 

و بوسم میکرد ایناست که خستگیو ازم میگیره

ببخشید بابا که انقدر گوش ندادم چی میگی که نفهمیدم کی رفتی بیرون


۹۴/۰۵/۱۸
مریم