بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

نت ریدمان

جمعه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳ ق.ظ

لعنت به این نت نکبتتون تو آفریقا به دنیا اومده بودیم بهتر از این خراب شده بود

خاک بر سرتون که عرضه ی هیچ کاریو ندارید واقعا خاک دو عالم بر سرتون

ذره ای به نحوه ی زندگی مردم به خوب زندگی کردنشون احترام نمیذارید

فقط ادعا فقط زر مفت گه گه کردنو خوب بلدین فقط

این چه وضعشه؟ مردشور خودتونو انجام وظایفتونو ببرن میخوام بدونم اون تیتیش مامانیاتونم از

این مشکلایی که ما داریم دارن؟

اگه بخوان برن نت به قبر کسی برینن میتونن؟ یا باید آفتابه به دست پشت در برن و بیان؟

خب وزیر بی پدرو مادری که مسئولشی هر خری که هستی نت میخوام میفهمی؟

لعنت به قبر ننت

سگ برینه تو حلقت مرتیکه وزغ غازچرون


۹۴/۰۵/۱۶
مریم