بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

محیا

پنجشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۰۰ ق.ظ

میگما؟ نمیشه عمر دیاب بیاد تو اتاقم ویاه رو برام بخونه؟!

دم غروب داشتم هالو جارو میکردم

مامانم جلوی درِحیاطو داشت میشست یه دختر همسایه کوچولوی بامزه داریم اومده بود دم در

بعضی وقتا میاد پیشم دوستمه 4سالشه:) قیافه خوبی نداره دخملک، ولی خیلی بامزه ست

صداشو شنیدم رفتم تو درهال بهش گفتم خوبی محیا کوچولو؟ میای یه بوس بدی؟ گفت

داری جارو میکنی؟ از صدای جارو فهمیده بود

گفتم آره گفت جاروت که تموم شد بهم شکلات میدی؟ انقدر لوس و با نمک حرف میزنه آدم

دلش میخواد قورتش بده

یه بار عرفانو دیده بود _عرفان تقریبا شبیه غوله! 2متر قدشه 6 متر عرضش_ گیر داده بود به

من که این بچه ی توئه! نمیدونم چرا این به ذهنش رسیده بود! گفتم آخه من چجوری اینو

زاییده باشم؟ یه نگاه به جثه ظریف و نحیف منه بیچاره بنداز!

ولی به خرجش نمیرفت هنوزم فکر میکنه عرفان پسر منه!

البته باعث افتخارمه من اگه روزی پسری تو این ابعاد بتونم به جامعه بشری هدیه کنم دیگه

کلا دِین خودمو به خلقت ادا کردم


۹۴/۰۵/۱۵
مریم