بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

خشونت و حماقت خانگی!

پنجشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷ ب.ظ

توی فلان وب میخونم زنه نوشته شوهرش زده توی گوشش و به همین خاطر میخواد بره خونه باباش!

اصلا نمیفهمم ینی چی! این مشکل و راه حلی که به ذهن معیوب این زن رسیده چه ربطی

داره به هم؟

مث اینکه کسی بگه امروز فلانی سر کار منو اذیت کرده پس من امروز تو راه خونه سبقت

غیرمجاز میگیرم! واقعا به نظرم همینقدر بی ربطه!

چرا ماها منطق نداریم؟ من اگه جای اون زن بودم اول دلیلشو بررسی میکردم ببینم چی

شد که زد توی گوشم من چقدر مقصر بودم و موضوع چی بود که سعی کنم دیگه پیش نیاد

بعد با شوهرم صحبت میکردم و دلیل رفتار اشتباهشو میپرسیدم

بعد از اینکه میفهمید منو رنجونده و ازم عذرخواهی میکرد و اگه میتونستم بهش اعتماد کنم

که دفعه بعد رو رفتارش کنترل داره عذرخواهیشو میپذیرفتم و چشم پوشی میکردم

اما اگه به نظرم قابل اعتماد نمیومد حتما ازش میخواستم بره پیش یه روانشناس تا مهارت

کنترل خشمو بهش آموزش بده و تلاش میکردم اون موضوعی که باعث همچین چیزی شده

دیگه پیش نیاد پیش نیارمش

شاید بگید توی عمل نمیتونی همچین رفتاری کنی ولی اصولا توی زندگیم از همین الگو پیروی کردم

آره قبول دارم آدم دلش میشکنه غرورش میشکنه اصلا خیلی بدتر از ایناست نمیشه

توضیحش داد خصوصا از جانب مردی که دوسش داری

ولی خب باید برای هرچیزی راه خودشو پیدا کرد دیوونگیو که همه بلدن کاری نداره

بری خونه بابات که چی بشه؟ غرورت پیش اونا هم بشکنه؟ یه جماعت دیگه رو هم توی

مشکلات خصوصیه زندگیت وارد کنی که چی؟

یا مثلا به شوهرت ثابت کنی بی کس و کار نیستی؟ ننه بابا داری؟ خب مگه قبل از اینکه

بزنه نمیدونست؟

یا چندشب بدون تو بخوابه و قدرتو بدونه؟ قدر تو رو؟ یا...؟

فکر میکنی چی میشه؟ اگه آدم پست فطرتی باشه که میتونه برات جایگزین انتخاب کنه فکر

میکنی اونی که تو داری دیگران ندارن؟

اگه هم پست فطرت نباشه و معمولی باشه میاد با عجزو لابه و غلط کردم میبرتت خونه

و به مراد دلش میرسه و فوق فوقش یاد میگیره دیگه دست روت بلند نکنه تا مبادا دوباره

بذاری بری و شبی نصف شبی به دل و احساسش یا به جاییش فشار بیاد

خب این که از روی ترسه چه فایده داره؟ چرا مشکلو ریشه ای حل نمیکنیم؟

مگه ماها انسان نیستیم؟ مگه شعور نداریم؟

اصلا چه معنی داره زن خونشو ترک کنه وقتی هنوز میخواد زندگیشو ادامه بده و ابدا تصمیم طلاق نداره؟

مردی که دست روی زنش بلند میکنه حتما یه جای مغزش ایراد داشته که همچین کاری

کرده درست مثل زنی که برای حل این موضوع خونشو ترک کرده... یر به یر


۹۴/۰۵/۱۵
مریم