بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

باغ

جمعه, ۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ
دارم میرم باغمون تا شب

امیدوارم زود برگردیم و من مجبور نشم جیغ بزنم تا برشون گردونم

۹۴/۰۵/۰۹
مریم