بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

دوراهی!

سه شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۲۲ ب.ظ
جدیدا یک مرضی پیدا کردم که موقع فیلم دیدن باید چیز میز بخورم
فیلم که شروع میشود تا انتها دستگاه گوارش من هم مشغول است!
تا اینجایش ایرادی ندارد
مشکل زمانی شروع میشود که سرکار خانم ت.ن فروش در فیلم، هوس میکنند بالا بیاورند
و تو نخودفرنگی ها و قارچ های توی دهانت را نمیدانی قورت بدهی
یا مثل همان بازیگر بالاشان بیاوری روی تخت!

۹۴/۰۵/۰۶
مریم