بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

صدای رو مخ

دوشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰ ق.ظ

رو کاناپه تو هال نشستم دارم چندتا وب میخونم

سینا تی وی رو روشن گذاشته رفته... یه مستنده درمورد مجاهدای خل.ق عوضی

صدای تی وی رو اعصابمه حوصله هم ندارم پاشم برم خاموشش کنم


۹۴/۰۵/۰۵
مریم