بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

توی موج های سرنوشت

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ

اصولا از آدم هایی که مدام غر میزنند به جان خودشان و کائنات حق ندیده شان را طلب میکنند از دنیا

و معلوم نیست چه میخواهند از جان این زندگی بی نوا خوشم نمی آید

و هرگز هم خودم چنین کاری را انجام نمیدهم

لااقل اگر هم انجام دهم خیلی کم و کوتاه است شاید فقط چند دقیقه کوتاه در سال اینجوری

شوم که آن هم نصف بیشترش زیر سر LH و fsh است

پس با ریتم جناب خان میزنم به در بیخیالی و خودم را میسپارم دست رود پرخروش زندگی

البته این مدلی اش دیگر موج سواریست اما چه اشکالی دارد؟

موج سواری هم هیجان بی نظیر خودش را دارد

تمام زندگی ام را میریزم توی یک چمدان قرمز رنگ که پارسال خریدمش و با اعتماد به خدا راه میفتم

میروم توی موج های سرنوشت

نگاه به دل دل کردن های الانم نکن بروم خوب میشوم مطمئنم


۹۴/۰۵/۰۳
مریم