بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

قعر من

جمعه, ۲ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۱۴ ب.ظ
دلم میخواهد در اسرع  وقت یک پرورشگاه پیدا کنم و به طور مداوم سربزنم به بچه ها
این را از سر جوگیری دیدن قسمت اول جودی ابوت نمیگویم مدتهاست این اندیشه را در سر دارم
میل عجیبی به کمک کردن در وجودم هست
میل زیادی که میدانم قبلش دو عنصر لیاقت و سعادت هم لازم دارد
همیشه حس مادری زیادی توی وجودم بوده که باید خرجش کنم
میدانم که هرکاری بلد نباشم محبت کردن و عشق ورزیدن را خیلی خوب بلدم
همیشه از احتکار متنفر بوده ام از هر احتکاری

۹۴/۰۵/۰۲
مریم