بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

جودی ابوت

جمعه, ۲ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۰۰ ب.ظ

دارم جودی ابوت نگاه میکنم، شاید عجیب باشه برای اولین بار!

قبلا پراکنده یکی دو قسمتشو دیدم و تقریبا کلیت ماجرا رو میدونم

اما اولین باره میخوام از قسمت اول تمام و کمال ببینم


۹۴/۰۵/۰۲
مریم