بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

یادم تورا فراموش

پنجشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۰۲ ب.ظ
چند روزه مدام هوا ابریه و بارون میباره
همه چیز تداعی کننده پاییزه
چقدر از پشت این پنجره پاییزو تماشا کردم
اما پاییز گذشته آخریش بود
از امسال دیگه کسی از این پنجره پاییزو تماشا نمیکنه
نمیدونم کی بیشتر دلش واسه کی تنگ میشه
من واسه این اتاق، یا این اتاق -این گوشه دنج سبز رنگ- واسه من

۹۴/۰۵/۰۱
مریم