بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

دل

پنجشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱ ب.ظ

دلم میخواد وقتی تازه یه بیماریو پشت سرگذاشتم و خوب شدم

بیاد از پشت بغلم کنه گردن و موهامو بو کنه و بگه دیگه مریض نشیا


۹۴/۰۵/۰۱
مریم