بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

کوزت

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵ ب.ظ
اتاقم خیلی نامرتبه
میخواستم یه عکس بگیرم بذارم تا دلتون برام بسوزه که چطور میخوام کوزت بشم
و اینهمه رو مرتب کنم اما خجالت کشیدم
جایی که نامرتب و شلوغ باشه عصبیم میکنه نمیتونم تحمل کنم
کلی لباس هم دارم که باید بریزم تو ماشین لباسشویی و چندتا از مانتوهامو اتو کنم
زندگی کردن تو جای نامرتب و کثیف رو توهین به خودم میدونم

۹۴/۰۴/۳۱
مریم