بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

ادعای عشق

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱ ب.ظ

اگه کسی ادعا کنه عاشقمه اما وقتی من عاشق یه نفر دیگه شدم، کنار بکشه

و بگه چون میخواسته به خواسته م احترام بذاره یا فقط خوشحالی من براش مهم بوده

من به حساب عشقش نمیذارم این عشق نیست

میذارم به حساب اینکه ضعیفه و قدرت رقابت نداره
این توانو تو خودش نمی بینه که بتونه همه چیو تغییر بده و منو دیوونه خودش کنه

کسی که حاضر نباشه بخاطر به دست آوردنم تلاش کنه لیاقت عشق منو نداره


۹۴/۰۴/۲۹
مریم